Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2008 που καλύπτουν επενδυτικές δραστηριότητες των Ο.Τ.Α. (ΣΑΤΑ 029)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1045/2007 – Εργατικό Ατύχημα και Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 1047/2007 – Διευθύνων υπάλληλος και κριτήρια χαρακτηρισμού

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .