ΜΑΪΟΣ 2008

Β. Γαμβρούδη: Διεθνική Παροχή Υπηρεσίων
Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣΝ.3655/2008 «Διοικητική & Οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις»
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008- 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΕΚΜΑΡΤΑ & ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ 2008

Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2008 που καλύπτουν επενδυτικές δραστηριότητες των Ο.Τ.Α. (ΣΑΤΑ 029)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα