Εφετ. Θράκης 444/2006 – Μισθός και άλλες παροχές – Πρόσθετη εργασία

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1045/2007 – Εργατικό Ατύχημα και Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 1047/2007 – Διευθύνων υπάλληλος και κριτήρια χαρακτηρισμού

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .