Αλλαγή ωραρίου εργασίας – υποβολή συμπληρωματικού πίνακα…

Σε περίπτωση μεταβολής ωραρίου σε πόσες ημέρες πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωματικός πίνακας στην Επιθεώρηση Εργασίας ?

Εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών πρέπει να υποβάλλεται για θεώρηση ο πίνακας. Το Υπουργείο με έγγραφό του αναφέρει ότι οι ημέρες δεν είναι εργάσιμες αλλά ημερολογιακές.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …