Επίδομα Ισολογισμού Λογιστών – συμψηφίζεται με ανώτερες αποδοχές?

Όπως δέχεται το Υπουργείο Εργασίας με το υπ’ αριθμ. 13466/11.12.2007 έγγραφό του εφ’ όσον καταβάλλονται σε μισθωτούς αποδοχές υψηλότερες των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες ΣΣΕ & ΔΑ και δεν υπάρχει συμφωνία μη συμψηφισμού, μπορούν να συμψηφισθούν στις υψηλότερες αυτές αποδοχές τα διάφορα επιδόματα καθώς και το επίδομα ισολογισμού.

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …