Χρόνος διατήρησης στοιχείων επιχειρήσεων….

Επί πόσο χρόνο πρέπει να διατηρούν ορισμένα στοιχεία οι επιχειρήσεις?

1. Σύμβαση Εργασίας, 2ετία με το Ν3762/09

2. Βιβλίο Δρομολογίων 2ετία με το Ν.3762/09

3. Πίνακες Προσωπικού 10ετία με το Ν.2556/97 άρθρ.2

4. Βιβλίο Αδειών 5ετία με το Ν.3762/09

5. Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων 10ετία με το Ν.2556/97 και Ν.3232/04

6. ΑΠΔ 10ετία με το Ν.2972/01 άρθρ.6          

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …