Ως Προυπηρεσία νοείται η παρασχεθείσα με σχέση…

Ως προυπηρεσία για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος νοείται η παρασχεθείσα με σχέση ερξαρτημένης εργασίας και όχι οποιαδήποτε άλλη απασχόληση. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τα της προυπηρεσίας.

Η νομολογία των δικαστηρίων με σωρεία αποφάσεων της καθόρισε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να αναζητείται το είδος της προς αναγνώριση προυπηρεσίας (συναφή – ομοειδή καθήκοντα) ο χρόνος, τρόπος κλπ.

Ομότιμα καθήκονται θεωρούνατι εκείνα που είναι ίσου ή ίδιου βαθμού, δηλαδή της ίδιας αξίας με εκείνα που ο μισθωτός ασκεί τώρα, εκείνα δηλαδή που τα διακρίνει ομοιότητα και ισότητα ως προς τις ηθικές ή υλικές απολαβές.

Συναφή καθήκοντα θεωρούνται τα παρεμφερή ή παρόμοια με εκείνα που ασκεί τώρα ο μισθωτός.   

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …