Συγχώνευση επιχειρήσεων και εφαρμογή ΣΣΕ…

Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων προκύπτει το ερώτημα εάν εφαρμόζονται ή όχι στους υπαλλήλους που απορροφήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν στην απορροφώσα εταιρία.

Ο Άρειος Πάγος με την 390/2008 απόφασή του αποφαίνεται ότι η δυσμενέστερη μεταχείριση του προσωπικού της απορροφώμενης επιχειρήσεως (σε σχέση με το προσωπικό της απορροφώσας) δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.
Δεν απαιτείται η εξομοίωση τους με τους τυχόν καλύτερους όρους του προσωπικού της απορροφώσας εταιρίας.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …