Εξι ακόμα αλλαγές σε ασφαλιστικό και εργασιακά

Την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης που έγινε στο Ασφαλιστικό και στις εργασιακές σχέσεις, με τη λήψη συνολικά 6 μέτρων υποδεικνύει το Δ.Ν.Τ.

1. Η υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών ή ακόμη και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (χρειάζεται έκδοση υπουργικής απόφασης).

2. Κατάργηση του δικαιώματος του υπουργού Εργασίας να επεκτείνει, με αποφάσεις του, ως υποχρεωτικές τις συμβάσεις εργασίας και σε εργοδοτικούς φορείς οι οποίοι δεν μετείχαν στις διαπραγματεύσεις.

3. Εφαρμογή νέου καθεστώτος για τη διαιτησία (που έως σήμερα ευνοούσε την εργατική πλευρά) και πρόβλεψη αντικειμενικών κριτηρίων που θα διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα των αποφάσεων (πρέπει να εκδοθεί Π.Δ.).

4. Περιορισμό μέσα στο 2011 στο 10% (από 30%) των επαγγελμάτων που εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά.

5. Αυστηροποίηση του καθεστώτος απονομής των αναπηρικών συντάξεων και περιοδικούς ελέγχους για τον περιορισμό τους.

6. Προσαρμογή των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού (όρια ηλικίας, ύψος συντάξεων κ.ά.) σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, μέσα από τις Αναλογιστικές Μελέτες, ότι ξεφεύγει ο στόχος για συγκράτηση της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών.

Γιώργος Γάτος Μείωση – ρεκόρ της απασχόλησης Την μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη κατέγραψε το β’ τρίμηνο του έτους η Eurostat για την Ελλάδα, με ποσοστό -0,9% σε τριμηνιαία βάση, έναντι μηδενικής μεταβολής στην ευρύτερη περιοχή.

Την δεύτερη χειρότερη επίδοση είχε η Ισπανία, με ποσοστό -0,2%. Εναντι του ιδίου τριμήνου πέρσι, η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,3% στην Ελλάδα και κατά 2,4% στην Ισπανία, αντικατοπτρίζοντας τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι δύο οικονομίες εξαιτίας της κρίσης. Στον αντίποδα, η απασχόληση αυξήθηκε στην Γερμανία, τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat, ο αριθμός των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ε.Ε. διατηρήθηκε σταθερός στα 144,3 εκατομμύρια το β’ τρίμηνο του έτους, πλην, όμως, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι κατέγραψε πτώση της τάξεως του 0,6%.

Δείτε ακόμα

Μειωμένα ενοίκια: Ποιοι ΚΑΔ απαλλάσσονται από το μίσθωμα Μαΐου – Πληρώνεται ο Απρίλιος

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για τους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων που απαλλάσσονται …

e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια εισφορών Απριλίου Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή)

Aναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης …