Άδεια θανάτου συγγενούς με τη ΕΓΣΣΕ 2010, 2011, 2012

Με το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 θεσπίστηκε η άδεια για θάνατο συγγενούς 1ου βαθμού (συζύγου γονέων αδερφών και τέκνων). Άδεια (2) ημερών.

Με το άρθρο 8 της ΕΓΣΣΕ 2010 – 2011 – 2012 διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται όχι μόνο στους εξ αίματος συγγενείς αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …