ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα προβλέπεται ανακαθορισμός των επαγγελμάτων αυτών, που θα ισχύσει από τον Ιούλιο του 2011.

Οι ασφαλισμένοι σε επαγγέλματα που θα εξαιρεθούν από τον κατάλογο, εφόσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έως 31.12.2015 θα εξακολουθούν να υπάγονται στα βαρέα. Οι υπόλοιποι εξαιρούνται και ακολουθούν το καθεστώς των κοινών ασφαλισμένων.

Τα όρια ηλικίας αναπροσαρμόζονται για τους ασφαλισμένους με 10.500 ΗΕ εκ των οποίων 7.500 είναι στα βαρέα. Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας αυξάνεται από το 2012 κατά εννέα (9) μήνες τον χρόνο, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους για πλήρη σύνταξη και του 58ου έτους για μειωμένη. Έτσι:

ΗΕ

Πλήρης

Μειωμένη

Έτος θεμελίωσης

μέχρι 31.12.2010

10.500

55

53

10.500

55,9

53,9

2011

10.500

56,6

54,6

2012

10.500

57,3

55,3

2013

10.500

58

56

2014

10.500

58,9

56,9

2015

10.500

59,6

57,6

2016

10.500

60

58

2017

Για τις γυναίκες που απασχολούνται στα βαρέα από το 2012 το όριο αυξάνεται κατά ένα έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους.

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης τουλάχιστον 4.500 ΗΕ από τις οποίες 3600 στα βαρέα.

Δείτε ακόμα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία …

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …