Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις με το άρθρ.13 του Ν.3899/10

Οι ειδικές επιχειρησιακές ΣΣΕ υπογράφονται από την επιχείριση και το επιχειρησιακό  ή το κλαδικό σωματείο,όταν δεν υπάρχει το πρώτο, οι οποίες μπορούν να προβλέπουν αποδοχές μικρότερες αυτών της κλαδικής σύμβασης.
Απαιτείται κοινή αιτιολογική έκθεση προς το ΣΕΠΕ που γνωμοδοτεί.
Η γνωμοδότηση δεν είναι δεσμευτική.

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …