Μετενέργεια ΣΣΕ

Οι κανονιστικοί όροι μιας ΣΣΕ ισχύουν και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για όσο χρόνο ισχύει η ΣΣΕ.
Οι ΣΣΕ έχουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως όπως αναφέρεται σ αυτές. Συνήθως είναι διετούς ή μονοετούς διάρκειας.
Τι γίνεται μετά τη λήξη τους ?
Σύμφωνα με τη λεγόμενη αρχή της μετενέργειας οι ενοχικές υποχρεώσεις των μερών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργηση της ΣΣΕ.
Η παράταση ισχύος των κανονιστικών όρων της ΣΣΕ επί ένα εξάμηνο λέγεται μετενέργεια της ΣΣΕ.
Οι όροι αυτοί κατά το εξάμηνο της μετενέργειας ισχύουν και για αυτούς που θα προσληφθούν στο διάστημα αυτό.
Με το Μνημόνιο 2 (Ν.4046/2012) ο χρόνος της Μετενέργειας μειώνεται από (6) έξι μήνες σε (3) τρεις μήνες.

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …