Επιμόρφωση για Θέματα Άσκησης Τεχνικού Ασφαλείας σε Επιχ/σεις Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας Προγράμματα 2013, Απόφ. 29331/1135/2012, (περ.) (ακολουθεί εγκύκλιος για την εφαρμογή της σ.262)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης ΕΠΑ Α.Π. 436/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μηχανικός με Μισθό και Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Α.Π. 312/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .