Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους αμειβόμενους με εργόσημο, ανάκληση των οδηγιών για χορήγηση βεβαιώσεων ημερών ασφάλισης για ανανέωση άδειας εργασίας ή εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς, Εγγρ. ΙΚΑ Α21/499/102/17.10.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εργατικό ατύχημα, ευθύνη εργοδότη και χρηματική ικανοποίηση, ΑΠ 1158/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ανωτέρα βία και μη καταβολή αποζημιώσεως, ΑΠ 173/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .