ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές
Ειδικές άδειες και διευκολύνσεις εργαζομένων
Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
Σύστημα εκ περιτροπής εργασίας και διαδικασία
Καταβολή Οικογενειακού Επιδόματος 2013, Εγκ. ΟΑΕΔ
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, χρόνος διατήρησης