Παρακράτηση ΦΜΥ και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρ.29 του Ν.3986/2011 στα Εισοδήματα από Μισθούς Ημερομίσθια Συντάξεις και λοιπές Παροχές από 1.1.2013 ΠΟΛ 1224/21.12.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19.11.2012 Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .