Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν Δ6Α1130258ΕΞ2012/20.9.2012 (Β΄2552) απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Αναστολή Λειτουργίας Ορισμένων ΔΟΥ» Απόφ.ΔΑ6 1144729/ΕΞ 2012 Υπ. Οικονομικών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19.11.2012 Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .