Ν. 3697/2008 – Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Χορήγηση ΕΚΑΣ 2008. Ενέργειες για τη χορήγησή του από 1.1.08 – 31.12.08 – Εγγρ. ΙΚΑ Σ48/39/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Υποβολή Α.Π.Δ. επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης – Εγγρ. ΙΚΑ Ε40/231/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .