Ο.Α ΑΕ – Ο.Α. Υπηρεσίες ΑΕ – Ο. Αεροπλοΐα ΑΕ, Ρύθμιση Ειδικότερων Θεμάτων από την Εφαρμογή του άρθ.4 του Ν.3717/2008 – Απόφ. 925/54/11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΑΠ 48/2010 Μονομερής Μεταβολή όρων Συμβάσεως και συμφωνία εργαζομένου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .