Παροχή διευκρινήσεων, σχετικά με το Συνυπολογισμό ή μη Συγκεκριμένων Αναγνωρισμένων Χρόνων, στο κατά περίπτωση Ανώτατο Όριο Αναγνωριστέου Πλασματικού Χρόνου, που Προβλέπεται από τις Διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2084/1992 όπου τελικώς Αντικαταστάθηκαν …

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19.11.2012 Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .