Ρύθμιση όρων, Προϋποθέσεων και Διαδικασίας για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Ν.4052/2012 που Αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, Απόφ. 25149/525/2012, (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19.11.2012 Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .