Τροποποίηση Οδηγιών Σχετικά με το Συνυπολογισμό Χρόνων στο Κατά Περίπτωση Τιθέμενο Ανώτατο Όριο Αναγνωριστέου Πλασματικού Χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις με τις αρθρ.40 του Ν.3996/2011, Εγγρ. ΙΚΑ Σ40/59/11.3.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Τρόπος Εξεύρεσης Ωρομισθίου ΑΠ 62/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΕΠΑ και Σύμβαση Εργασίας ΑΠ 64/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .