ΑΠΔ Έλεγχος μισθολογικής Περιόδου της οποίας οι εισφορές δεν είναι απαιτητές και ο εργοδότης δεν έχει ακόμη υποχρέωση υποβολής – Έγγρ. ΙΚΑ Ε40/350/27.5.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΑΠ 48/2010 Μονομερής Μεταβολή όρων Συμβάσεως και συμφωνία εργαζομένου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .