Υπαγωγή στους Κλάδους και Λογαριασμούς ΟΑΕΔ α) των απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου β) των προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειας τους, κατ εφαρμογή του Ν.4075/2012 Εγκ. ΙΚΑ 11/13.2.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Τρόπος Εξεύρεσης Ωρομισθίου ΑΠ 62/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΕΠΑ και Σύμβαση Εργασίας ΑΠ 64/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .