Παροχή διευκρινίσεων με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 47 του Ν. 2084/92, σε ασφαλισμένους ή συνταξιούχους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά στη χώρα προέλευσής τους έως και την 31.12.92 και έχουν υπαχθεί στην …

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 205/09 – Ερμηνευτική Σ.Σ.Ε. και αναδρομικότης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ν.Σ.Κ. Αρ. γνωμοδ. 203/08 – Άδεια γάμου και χρόνος χορήγησης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .