Διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόσωπα που καλύπτονται από τη διάταξη του άρθ. 5 του Ν. 3385/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 5 του Ν. 3518/06, που αφορά αναγνώριση χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συντ/τικού δικαιώματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Έγγρ. ΙΚΑ Σ40/53/29.5.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1678/2007 – Σύμβαση έργου και Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – Διάκριση

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 1676/2007 – Σύμβαση μερικής απασχόλησης χωρίς έγγραφο τύπο

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .