Αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν με την ένταξη του Κλάδου Επικουρικής σύνταξης του Ταμείου Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ. στο ΕΤΕΑΜ – Υπαγωγή στην Ασφάλιση – Υποβολή Α.Π.Δ. Καταβολή Εισφορών – Έλεγχος εργοδοτών τ. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ. – Εγκ. ΙΚΑ 63/29.7.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1466/2007 – Απόλυση και Πρόσληψη νέων – Πότε καταχρηστική

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 1691/2007 – Ελλιπής αποζημίωση και ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .