ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συμπληρωματική απόφαση για συνέχιση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων, καθώς και επί θεμάτων παροχών των ασφαλισμένων του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Ν.Π.Δ.Δ. του ΤΕΑΔΥ κ.λπ. – Απόφ. Φ.20144/4604/255/09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αναπροσαρμογή της Ονομαστικής αξίας των Ενιαίων ενσήμων του Τ.Α.Ν. του Ε.Τ.Α.Α. επί των επιδοτηρίων που συντάσσονται από τους δικαστικούς επιμελητές – Απόφ. Φ.10041/4309/202/09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν με την ένταξη του Κλάδου Επικουρικής σύνταξης του Ταμείου Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ. στο ΕΤΕΑΜ – Υπαγωγή στην Ασφάλιση – Υποβολή Α.Π.Δ. Καταβολή Εισφορών – Έλεγχος εργοδοτών τ. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ. – Εγκ. ΙΚΑ 63/29.7.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα