Αναπροσαρμογή από 1.1.2023 των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων. Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το 2023, Εγκ.e-ΕΦΚΑ 13/15.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Χορήγηση παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος από 1.3.2023 έως 29.2.2024, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 16/16.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Αναπροσαρμογή από 1.1.2023 του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλπ των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Εγκ.e-ΕΦΚΑ 17/23.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .