Αναπροσαρμογή από 1.1.2023 του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν), των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του ΤΕΚΑ εμμίσθων Δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών, των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e-ΕΦΚΑ εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών και των ποσών ασφαλιστικών εισφορών για Τίτλους Κτήσης, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 10/9.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Χορήγηση παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος από 1.3.2023 έως 29.2.2024, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 16/16.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Αναπροσαρμογή από 1.1.2023 του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλπ των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Εγκ.e-ΕΦΚΑ 17/23.2.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .