Απειλή, Πρωτ. Αθην. 1388/2018

Απειλή

Απειλή είναι η εξαγγελία κάποιου κακού για τον απειλούμενο εργαζόμενο με την οποία αυτός περιάγεται σε κατάσταση ψυχολογικής πίεσης, συνεπεία της οποίας αυτός φρονεί ότι πρέπει να προβεί στην από τον απειλούντα επιδιωκόμενη δήλωση βούλησης, προκειμένου να αποφύγει την επέλεση του κακού.

Η επέλαση του απειλούμενου κακού πρέπει να εξαρτάται αμέσως ή εμμέσως από τη βούληση του απειλούντος. Δεν πρόκειται περί απειλής στην περίπτωση απλών υποδείξεων ή προειδοποιήσεων, αναφερομένων είτε σε κάποια υφιστάμενα ήδη δυσμενή κατάσταση για τον απειλούμενο, είτε σε γεγονότα τα οποία θα επέλθουν έτσι ή αλλιώς και χωρίς οποιαδήποτε ανάμειξη του απειλούντος.

Η εξαγγελία του κακού πρέπει να γίνεται ενσυνειδήτως με σκοπό να προκαλέσει τη συγκεκριμένη δήλωση βούλησης, στην οποία προέβη πράγματι ο απειληθείς.

Επίσης το απειλούμενο κακό είναι απαραίτητο να έχει τις προαναφερόμενες αντικειμενικές ιδιότητες του άρθρου 151 ΑΚ ήτοι να εμποιεί φόβο σε έμφρονα άνθρωπο και να εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα, την ελευθερία, την περιουσία του απειληθέντος κλπ.

Η απειλή σύμφωνα με το άρθρο 150 ΑΚ πρέπει να είναι παράνομη ή να αντίκειται στα χρηστά ήθη.

Παράνομη είναι η απειλή όταν το εξαγγελλόμενο κακό αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου, ενώ αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι η απειλή όταν το εξαγγελλόμενο κακό αντίκειται στα χρηστά ήθη ή όταν η απειλούμενη πράξη επιτρέπεται μεν από το νόμο, ελλείπει όμως κάθε σύνδεσμος ή συνάφεια μεταξύ του κακού, το οποίο απειλείται και της δήλωσης βούλησης, η οποία επιζητείται με την απειλή, οπότε στην περίπτωση αυτή ο απειλών χρησιμοποιεί την επιτρεπτή από το νόμο απειλή, για να εξαναγκάσει, όμως, σε δήλωση βούλησης, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την απειλή ή όταν το απειλούμενο κακό δεν αποτελεί το κατάλληλο μέσο για το σκοπό που επιδιώκεται και ο επιδιωκόμενος ή ο απειλούμενος σκοπός είναι αντίθετος προς τα χρηστά.

Δεν υπάρχει παράνομη απειλή, όταν το εξαγγελλόμενο κακό αναφέρεται στην άσκηση νομίμου δικαιώματος ή καθήκοντος.

Πρωτ. Αθην. 1388/2018

Πρωτοδίκης: Ο κ. Θεοδ. Σταματόπουλος

Δικηγόροι: Οι κ.κ. Κων. Λένης – Χρυσηΐς Πουλάκου – Κων. Πηνιώτης

Δείτε ακόμα

Ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας και αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης, ΑΠ 80/2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Υπερημερία εργοδότη και επίδομα ανεργίας Εφετ. Θεσ/κης, 40/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .