Απόλυση αναγκαστικώς τοποθετηθέντος αναπήρου λόγω διακοπής λειτουργίας τμήματος ΑΠ 1334/2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ο προϊστάμενος λογιστηρίου δεν έχει την ιδιότητα του διευθύνοντος υπαλλήλου ΑΠ 474/2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .