Εγκύκλιοι Υπουργείου Εργασίας

ΟΓΑ αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.23638/978/1.7.2016

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων στον ΟΓΑ Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ. 23638/978/1.7.2016 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85/τ. Α’/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο ν. 4387/2016 με τίτλο “Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας …

Περισσότερα

Υπολογισμός εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.10070/23637/977/8.8.2016

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4387/2016.(1) Υπολογισμός εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.10070/23637/977/8.8.2016 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85 τεύχος Α’/12.5.2016, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4387/2016 “Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και …

Περισσότερα