Εγκύκλιοι – Έγγραφα Υπ. Εργασίας

Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρ.17 παρ.2 και 36 παρ.3 & 4 του Ν.4387/2016, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ80000/58967/77/Δ29.17/29.12.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα