ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η 1η Μαΐου ημέρα Τετάρτη

Η 1η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία, συμπεριλαμβάνεται κι αυτή στις εξαιρέσιμες-υποχρεωτικές ημέρες αργίες, όπως προβλέπει η παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Β.Δ. 748/1966. Παράλληλα, όπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 147/1973 οι …

Περισσότερα