ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Συνδικαλιστικό στέλεχος και απόλυση. Πότε άκυρη ΑΠ 90/2018

Συνδικαλιστικό στέλεχος και απόλυση Πότε άκυρη Κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 1264/82 είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας μέλους διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια της θητείας του και για ένα χρόνο μετά τη λήξη της, εκτός αν συντρέχει ένας από τους λόγους της …

Περισσότερα