ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρολόγων ανελκυστήρων ΣΣΕ 13.2.2019

Σ.Σ.Ε. 13.2.2019 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας”(1) Πράξη Καταθ.: Υπ. Εργασίας/2/18.2.2019 Στην Αθήνα σήμερα την 13η Φεβρουάριου 2019 οι παρακάτω αναφερόμενοι: 1. Γεώργιος Βλασόπουλος, Πρόεδρος, και Παύλος Μαμμωνάς, Γεν. Γραμματέας της Πα­νελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστή­ρων (ΠΟΒΕΣΑ), …

Περισσότερα