ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιστρεπτέα προκαταβολή (περ), Αποφ. Α 1076 έως 1080/2020

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αποφ. Α.1076/2.4.2020 Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΦΕΚ 1135/Β/2.4.2020 Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που …

Περισσότερα