ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Νέα ποσοστά Τηλεργασίας, χαλάρωση μέτρων από 19.2.2022

Νέα ποσοστά Τηλεργασίας – Χαλάρωση μέτρων από 19.2.2022 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 766/Β/18.2.2022 η ΚΥΑ 10343/2022 με Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνοϊού με έναρξη το Σάββατο 19.2.2022 και παρατάθηκε με τις ΚΥΑ 11974 και 13654/2022 έως 14.3.2022 (μέχρι εκτυπώσεως του παρόντος). Οι αλλαγές …

Περισσότερα