ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2006. Απόφ. 2/39518/0022/07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τροποποιήσεις στον Κανονισμό του “Λογαριασμού Επικουρικής Συνταξιοδότησης των Μελών και του Διοικητικού Προσωπικού του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απόφ. Ε38/19.12.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός του απαιτούμενου ημερησίου συναλλάγματος για την είσοδο στην Ελληνική Επικράτεια αλλοδαπών υπηκόων χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Απόφ. 3021/22.10.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Μεταβίβαση στο Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού για τον έλεγχο των Καζίνο Τουριστικών επιχ/σεων και Σχολών Οικοτροφείων – Ξενοδοχείων – Απόφ. Γ28/34782/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 31.12.08 της ανάθεσης εκτέλεσης κατά παραχώρηση ορισμένων εργασιών Φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς σε συγκεκριμένα σωματεία και εταιρείες – Απόφ. 1/11.1.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα