ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τροποποίηση αριθμ. 19412/07 κοινής Υπουρ. απόφ. σχετικά με την κατάργηση της υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ως δικαιολογητικού στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δ.Χ. οχημάτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση – Απ΄λοφ. ΔΙΑΔΠ/Α/32670/07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Συγχώνευση Κλάδου Επικουρικής ασφάλισης Ταμείου Σύνταξης Γεωργικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) στο Ενιαίο αμείο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ – Εγκ. ΙΚΑ 123/20.11.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα