ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π. Δ/ΓΜΑ 101/2008 – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Π. Δ/ΓΜΑ 128/2008 – Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κατανομή ποσοστού 25% των εσόδων από τα παράβολα για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια, του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 – Απόφ. 44902/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός περιεχομένου προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης-δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. για άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπ. Κοινοβ. τον Ιούνιο 2009 – Απόφ. 78141/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών κ.λπ. – Απόφ. 1356/09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα