ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ. Λαναρά: Επιλογή Ασφαλιστικού Φορέα – Κλάδος Ασθένειας. Παράλληλη – Διπλή Ασφάλιση. Πολλαπλή Ασφάλιση
Κ. Τζιμάνη: – Το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων 2009
– Οι Εορτές Χριστουγέννων 2009, Πρωτοχρονιάς 2010