ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 3863/2010. Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεωνΠρόσβαση και παραμονή στην εργασία για τα άτομα άνω των 45 ετών: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο και η συμβολή του ΟΑΕΔ