ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Μητρότητας Προστασία
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ/σεων και εργοδοτών για την απασχόληση και  κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας»
Ν.3888/2010 Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής