ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Μεταβολές στο Δίκαιο της Καταγγελίας της Συμβάσεως Εργασίας
Μνημόνιο 2
Επείγουσες Ρυθμίσεις Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Ενιαίο Μισθολόγιο, Εφεδρεία, Ρυθμίσεις εφαρμογής του ν.4024/1125η Μαρτίου 2012

Αυτοδίκαιη Απόλυση και Προσυνταξιοδοτική Διαθεσιμότητα – Άμεσες Ενέργειες για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρ.33 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄/27.10.2011) Έγγρ. ΔΙΔΑΔ/φ.26.14/754/οικ.21502/31.10.10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα