ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Μεταβολές στο Δίκαιο της Καταγγελίας της Συμβάσεως Εργασίας
Μνημόνιο 2
Επείγουσες Ρυθμίσεις Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Ενιαίο Μισθολόγιο, Εφεδρεία, Ρυθμίσεις εφαρμογής του ν.4024/1125η Μαρτίου 2012

Πράξη Νομοθετ. Περιεχ. 31.12.2011 Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων Θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισ. Δημοσ. Στρατ.2012-2015»

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τροποποίηση της 19721/15.10.10 ΚΥΑ «Πρόγραμμα Επιχορήγησης 200.000 θέσεων Πλήρους Απασχόλησης με Επιδότηση των Εργοδοτικών Εισφορών για τη Διατήρηση Τουλάχιστον 400.000 Θέσεων Εργασίας» Απόφ.15623/562/11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα