ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Μνημόνιο 2 Ν.4046/2012, οι Εφαρμοστικοί του Νόμοι και οι Συνέπειες στις ΣΣΕ, στις Αποδοχές, στα Επιδόματα, Ωριμάνσεις κλπ
Επιχειρησιακές ΣΣΕ μετά το άρθρο 37 Ν.4024/2011
ΠΥΣ 6 της 28.2.2012 Μειώσεις Αποδοχών, Ισχύ ΣΣΕ, Μετενέργεια, Ωριμάνσεις…
Επίδομα Εορτών Πάσχα Έτους 2012

Σχετικά με τη λύση της σύμβασης εργασίας και τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Εγκ. ΙΚΑ 6/17.01.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Μνημόνιο 2 οι εφαρμοστικοί του νόμοι (ν.4051/12 – ν.4052/12 – ΠΥΣ 6) και οι συνέπειες στις ΣΣΕ, στις Αποδοχές, στα Επιδόματα κλπ ΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ, ΕΓΣΣΕ και ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα