ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ν.4052/2012 ρυθμίσεις για το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ, για τους Αλλοδαπούς Εργαζόμενους , για τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, για τις Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης ΕΠΑ κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα